Terug

In onze publicatie van 26 augustus 2020 informeerden wij u al over de handelshuurlening van de Vlaamse Regering. Kort samengevat betreft het een systeem waarop ondernemingen die door de corona-sluitingsmaatregelen werden getroffen, en vanaf 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de eventsector, een beroep kunnen doen om de huur van hun (handels)huurovereenkomst uitgesteld te betalen. Daartoe kan de huurder een handelshuurlening bij de Vlaamse Regering aangaan voor twee maanden huur op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. De verhuurder wordt dan door de Vlaamse Overheid betaald en de huurder kan de huur gespreid af betalen aan een billijke rentevoet.

Bij besluit van 1 december 2020 heeft de Vlaamse Regering enkele aanpassingen aan de bestaande regeling uitgevaardigd, die van toepassing zijn voor aanvragen vanaf 4 januari 2021.

Zo kan de handelshuurlening vanaf nu betrekking hebben op maximum 4 maanden huur i.p.v. 2 maanden. De kwijtschelding van door de verhuurder wordt niet opgetrokken en blijft behouden op 1 of 2 maanden huur. Huurders die al een handelshuurlening verkregen onder de vorige regeling, kunnen een uitbreiding vragen zonder bijkomende kwijtschelding van de verhuurder.

Verder wordt ook het maximale bedrag waarvoor een lening kan worden aangegaan opgetrokken van 45.000 EUR naar 60.000 EUR. Daarnaast verduidelijkt de Vlaamse Regering dat een onderneming met meerdere panden verschillende handelshuurleningen kan aanvragen, evenwel met een maximum van 150.000 EUR voor alle panden samen.

Ook een nieuwigheid is dat de handelshuurlening wordt opengesteld voor ondernemingen die gestart zijn na 12 maart 2020.

Tot slot is de termijn om een aanvraag in te dienen verlengd. De aanvraag moeten vóór 1 maart 2020 ingediend worden, met andere woorden ten laatste op 28 februari 2021.

Hebt u vragen over de handelshuurlening of betaling van huur in tijden van Corona, aarzel dan niet om Trees Vuylsteke of Aurora Hoet te contacteren.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer