Verzekeringscontracten

DLPA Advocaten verleent zowel aan verzekerden, verzekeringstussenpersonen als verzekeraars preventieve bijstand omtrent polisvoorwaarden (compliance en risicoanalyse) maar ook bij het beoordelen van de haalbaarheid van diverse verzekeringsrechtelijke vorderingen naar aanleiding van een concreet schadegeval (bijvoorbeeld een brand, instorting, conceptuele fout in de bouw, inbraak, bedrijfsschade, maar ook burenhinder of schade veroorzaakt aan/door gebouwen, recall, beroepsaansprakelijkheid, cybercrime, bestuurdersaansprakelijkheid, milieuverontreiniging edm.).

Als onderneming wordt u dagelijks geconfronteerd met een breed scala aan risico’s, die u liever zo goed mogelijk gewaarborgd ziet. Vaak is het echter niet evident om de verscheidene polissen en haar volledige draagwijdte in het kader van de algemene en bijzondere verzekeringsvoorwaarden correct te interpreteren of is het al enige tijd geleden dat u de polissen en risico’s liet reviseren.

DLPA Advocaten kan u bijstaan bij een doorlichting van de risico’s waaraan uw onderneming wordt blootgesteld en kan u begeleiden bij het op punt stellen van uw polissen teneinde u optimaal te beschermen.

Verder staan wij ook in voor de minnelijke onderhandelingen en eventuele procesvoering na schadegeval, waarbij DLPA Advocaten u helpt bij het becijferen en formuleren van uw schadeclaim of het afweren van dergelijke vorderingen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons