Bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur van een vennootschap brengt belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee. De bestuurder verbindt immers de vennootschap door zijn handelingen. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van zijn mandaat kan zware gevolgen met zich meebrengen en zelfs schade veroorzaken. In bepaalde gevallen kan een bestuurder hier persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld, waardoor zijn privévermogen in het gedrang komt.

Een dergelijke aansprakelijkheid van een bestuurder komt vaak voor indien de vennootschap zich in slechte papieren bevindt.

DLPA Advocaten zal in eerste instantie een minnelijke oplossing nastreven met de betrokken partijen, maar mocht dit niet haalbaar blijken, dan kunnen wij uw belangen ook in het kader van een procedure optimaal verdedigen. Dit zowel voor bestuurders die bestuurdersaansprakelijkheid riskeren, alsook omgekeerd, ten aanzien van bestuurders omwille van gemaakte fouten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Maude Mertens

maude.mertens@dlpa.be

Klaas Vanneste

klaas.vanneste@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons