Publicaties

Nieuws

2023

Uitbreiding lijst knelpuntberoepen advocaat hr kortrijk website

Uitbreiding lijst knelpuntberoepen

11/09/2023 - Op 1 september 2023 is het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan a...

Lees meer
Nieuwsbrief invordering consumenten factuur onbetaald website

Schuld van een consument invorderen: nieuwe wetgeving

29/08/2023 - Voor ondernemingen is het algemeen gekend dat zij in hun relaties met consumenten het consumentenrecht nauwgezet moeten naleven. De wetgever wenst de ...

Lees meer
Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord advocaat kortrijk wco website

Recente rechtspraak hof van beroep Gent aangaande de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord

21/08/2023 - (Opgelet: vanaf 1 september 2023 treedt de nieuwe regelgeving inzake gerechtelijke reorganisatie in werking. Deze nieuwe wetgeving wordt in deze publi...

Lees meer
Flitscontroles augustus schoonmaak sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: schoonmaaksector

31/07/2023 - Bent u als ondernemer actief in de schoonmaaksector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand augustus ligt de focus van de sociale ...

Lees meer
Reeks vennootschapsrecht advocaat kortrijk website

Post-overname geschillen

10/07/2023 - Goede overeenkomsten maken goede vrienden. Dit is zeker het geval bij de overname van aandelen van een vennootschap, zoals toegelicht in onze vorige n...

Lees meer
Reeks vennootschapsrecht aanverwante overeenkomsten advocaat kortrijk website

Aanverwante overeenkomsten bij de aandelenoverdracht

05/07/2023 - De overdracht van aandelen gaat vaak gepaard met bijkomende afzonderlijke afspraken die de toekomstige relatie regelen tussen de koper en verkoper van...

Lees meer
Reeks vennootschapsrecht SPA advocaat kortrijk website

Share Purchase Agreement (SPA)

16/06/2023 - Eens de letter of intent (LOI) is gesloten en de due diligence werd voltooid, volgt, indien de koper nog geïnteresseerd is, de share purchase agreemen...

Lees meer
Droogte schade woning website

Schade aan woning door droogte grond niet langer een stok achter de deur voor brandverzekeraar

14/06/2023 - De droogte van de laatste jaren blijft niet zonder gevolgen. Door de dorre ondergrond lopen steeds meer woningen die gebouwd zijn op kleigrond zware s...

Lees meer
Reeks vennootschapsrecht due diligennce advocaat kortrijk website

Due diligence (DD)

08/06/2023 - Na het opstellen van de letter of intent (LOI) wordt doorgaans de due diligence (DD) of het zogenaamde boekenonderzoek opgestart. Bij een due diligen...

Lees meer