Overheidsopdrachten en PPS

Overheidsopdrachten zijn onderworpen aan specifieke regelgeving, die onder meer bepaalt hoe overheidsopdrachten moeten worden bekendgemaakt, aanbesteed, toegekend en uitgevoerd. De toepassing van deze gedetailleerde regelgeving vergt vaak een gespecialiseerde bijstand.

DLPA advocaten heeft doorheen de jaren een uitgebreide expertise opgebouwd in overheidsopdrachtenreglementering en staat zowel overheidsinstanties als ondernemingen bij in klassieke overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) en andere vormen van samenwerking (PPS-projecten, concessieovereenkomsten…).

Ons team verleent bijstand gedurende het volledige traject van een overheidsopdracht. Tijdens de gunningsfase (voor de eigenlijke uitvoering van e overheidsopdracht) kan u onder meer bij ons terecht voor een nazicht of opmaak van aanbestedingsdocumenten, het voeren van onderhandelingen, het aanvechten van gunningsbeslissingen voor de Raad van State en het voeren van procedures voor burgerlijke rechtbanken met oog op het bekomen van een schadevergoeding. Ook tijdens de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht kan u met moeilijkheden (o.m. gebreken, vertraging…) geconfronteerd worden waaromtrent DLPA advocaten u graag adviseert en waar nodig ook bijstaat tijdens gerechtelijke procedures.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons