Bemiddeling

Conflicten hoeven niet altijd door de rechtbank opgelost te worden. Partijen kunnen ook voor bemiddeling kiezen. Bemiddeling is een vorm van conflictoplossing waarbij de partijen, in een vertrouwelijk kader, beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, een bemiddelaar. Ons team telt een erkend bemiddelaar in handelszaken die regelmatig door partijen of door rechtbanken wordt aangesteld als bemiddelaar. Als neutraal persoon probeert zij om de dialoog tussen partijen te herstellen en partijen te helpen om zelf een oplossing te vinden uit het conflict. Ook wanneer u aan een bemiddelingsgesprek deelneemt, begeleiden wij u.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Publicaties
over Bemiddeling

Video bemiddeling website

Bemiddeling

10/10/2022 - Bemiddeling is een alternatieve manier om geschillen op te lossen. Deze werkwijze is minder bekend maar biedt nochtans veel voordelen. In het kader va...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons