Conflicten in vennootschappen

Hoewel vennootschappen er in essentie op gericht zijn een goede samenwerking tot stand te brengen, leiden de relaties tussen aandeelhouders, bestuurders en andere belanghebbenden niet zelden tot conflicten.

Het vennootschapsrecht erkent die realiteit en biedt een waaier aan actiemiddelen om gerezen conflicten te beslechten, of om deze net te vermijden.

Indien u geconfronteerd wordt met een conflict binnen uw vennootschap of ermee dreigt geconfronteerd te worden, is het dan ook cruciaal tijdig advies in te roepen. DLPA Advocaten kan u in deze situaties professioneel en op maat begeleiden.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Maude Mertens

maude.mertens@dlpa.be

Klaas Vanneste

klaas.vanneste@dlpa.be

Publicaties
over Conflicten in vennootschappen

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons