Mededingingsrecht

Kartelafspraken, mededingingsrechtelijke beperkingen in horizontale en verticale overeenkomsten, misbruik van machtspositie,… ziet u als onderneming nog klaar in de mededingingsrechtelijke regels?

DLPA Advocaten adviseert u graag over de correcte toepassing ervan. Uiteraard houden wij hiermee ook rekening bij nazicht of opmaak van contracten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons