Oneerlijke concurrentie en marktpraktijken

Vermoedt u dat een andere onderneming op een oneerlijke wijze concurreert? Maakt een concurrent inbreuk op regelgeving inzake reclame, of verkoopt deze met verlies teneinde klanten te lokken? Werft een concurrent uw cliënteel of personeel af? Maakt een voormalige handelspartner inbreuk op een niet-concurrentiebeding? Laat een concurrent zich zeer negatief uit over uw producten? Dit zijn voorbeelden van situaties van oneerlijke concurrentie of marktpraktijken, waartegen u zich kan verzetten.

Maar ook omgekeerd, vraagt u zich af of u middels een bepaalde actie wel conform de regelgeving handelt?

DLPA Advocaten kan u bijstaan op het vlak van oneerlijke concurrentie en marktpraktijken, en dit zowel op vlak van adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons