Aandeelhoudersovereenkomsten

Een aandeelhoudersovereenkomst of shareholders’ agreement maakt het mogelijk om de onderlinge afspraken tussen u en uw medeaandeelhouders contractueel (en buiten het kader van de statuten) vast te leggen teneinde de stabiliteit en de continuïteit van uw vennootschap te garanderen.

Door middel van een aandeelhoudersovereenkomst kunt u namelijk tal van scenario’s, die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, ondervangen. Denk hierbij aan diverse overdrachtsbepalingen (bijv. een standstill-periode, voorkooprecht, volgrecht en volgplicht, …), aan- en verkoopopties, afspraken in verband met het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, stemafspraken ter bescherming van de minderheidsaandeelhouders (bijv. vetorechten), afspraken in geval van blijvende onenigheid tussen de aandeelhouders, niet-concurrentie en niet-afwervingsbeding, enz.

DLPA Advocaten staat u graag bij voor de opmaak van een aandeelhoudersovereenkomst op maat van uw vennootschap.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

trees.vuylsteke@dlpa.be

Maude Mertens

maude.mertens@dlpa.be

Klaas Vanneste

klaas.vanneste@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons