Arbeidsrecht

Als werkgever is het niet steeds eenvoudig om uw weg te vinden in het kluwen van arbeidsrechtelijke regels rond aanwerving, arbeidsduur, verloning, ontslag, etc. Wat voorziet u in de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement? Wenst u afspraken te maken inzake thuiswerk, mobiliteit of andere interne bedrijfsregels? Twijfelt u over de mogelijkheden om werknemers flexibeler in te zetten? Kan u zomaar tot ontslag (bv. om dringende reden) overgaan? Als werkgever wordt u steevast geconfronteerd met allerhande vragen waarvan de oplossing niet voor de hand ligt en vaak een advies op maat van uw onderneming vraagt.

Ook als werknemer kan u zich uiteraard tal van vragen stellen omtrent uw tewerkstelling. Wat als er een wijziging aan uw arbeidsvoorwaarden plaatsvindt? Wat als u geconfronteerd worden met een onverwacht ontslag? Wat zijn uw rechten en plichten als werknemer?

DLPA Advocaten staat zowel werkgever als werknemer graag bij in elke fase van de tewerkstelling met gericht advies, redactie van (arbeids)overeenkomsten en – reglementen, briefwisseling, etc. Wij behartigen uw belangen ook bij (dreigende) conflictsituaties en betwistingen voor de arbeidsgerechten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Publicaties
over Arbeidsrecht

120 relance uren vanaf 2024 overuren sociaal recht HR advocaat kortrijk website

120 relance-uren vanaf 2024

21/12/2023 - Ten gevolge van het interprofessioneel akkoord 2023-2024 worden de relance-uren opnieuw ingevoerd. Vanaf juli 2023 tot en met juni 2025 zal het aldus ...

Lees meer
Wijzigingen opzeggingstermijnen HR arbeidsrecht ontslag advocaat kortrijk Linkedin

Belangrijke wijzigingen inzake opzeggingstermijnen sinds 28 oktober 2023

06/11/2023 - Met de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut zijn op 28 oktober 2023 twee belangrijke wetswijzigingen in werking getreden met...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons