Arbeidsrecht

Als werkgever is het niet steeds eenvoudig om uw weg te vinden in het kluwen van arbeidsrechtelijke regels rond aanwerving, arbeidsduur, verloning, ontslag, etc. Wat voorziet u in de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement? Wenst u afspraken te maken inzake thuiswerk, mobiliteit of andere interne bedrijfsregels? Twijfelt u over de mogelijkheden om werknemers flexibeler in te zetten? Kan u zomaar tot ontslag (bv. om dringende reden) overgaan? Als werkgever wordt u steevast geconfronteerd met allerhande vragen waarvan de oplossing niet voor de hand ligt en vaak een advies op maat van uw onderneming vraagt.

Ook als werknemer kan u zich uiteraard tal van vragen stellen omtrent uw tewerkstelling. Wat als er een wijziging aan uw arbeidsvoorwaarden plaatsvindt? Wat als u geconfronteerd worden met een onverwacht ontslag? Wat zijn uw rechten en plichten als werknemer?

DLPA Advocaten staat zowel werkgever als werknemer graag bij in elke fase van de tewerkstelling met gericht advies, redactie van (arbeids)overeenkomsten en – reglementen, briefwisseling, etc. Wij behartigen uw belangen ook bij (dreigende) conflictsituaties en betwistingen voor de arbeidsgerechten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Publicaties over Arbeidsrecht

Fietsvergoeding advocaat kortrijk HR website

Vanaf 1 mei 2023 verplichte fietsvergoeding voor alle werknemers

04/04/2023 - Op 24 januari 2023 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord bereikt over de verplichte toekenning van een fietsvergo...

Lees meer
Re integratie medische overmacht arbeidsrecht advocaat kortrijk website

Nieuwe spelregels re-integratie en medische overmacht

15/03/2023 - In het najaar van 2022 werd de wetgeving inzake het re-integratietraject van zieke werknemers en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medi...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons