DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Aurora Hoet

Advocaat sinds 2014

badge-zwart.svg

Aurora Hoet

Advocaat sinds 2014

Aurora Hoet behaalde in 2014 haar diploma rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar tweede masterjaar studeerde zij een semester aan de Université Paris Descartes in Frankrijk.

 

Na haar studies trad Aurora toe tot DLPA, waar zij zich specialiseert in het burgerlijk, economisch en handelsrecht en ondernemingen bijstaat bij commerciële geschillen. Daarnaast legt zij zich toe op overheidsopdrachten. U kan een beroep doen op Aurora binnen deze domeinen voor adviesverlening, het opstellen van overeenkomsten en procesvoering.

 

Talen: NL - FR - EN

Expertise

Handelsrecht

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C: aan- en verkoop, huurrecht en handelshuur, aannemingscontracten, management, leasing, financiële contracten, franchising, agentuur, concessie, licentieovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, verkoop van uw handelszaak, algemene aan- of verkoopvoorwaarden, …

 

Het DLPA-team telt vurige pleiters en bekwame onderhandelaars.  Wij staan u met raad en daad bij voor de redactie van contracten. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken of arbitragecolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Maude Mertens

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Distributierecht

Onze advocaten adviseren en begeleiden u bij het opzetten van een nationaal of internationaal distributiesysteem. Wij helpen u om de juiste keuze te maken: handelsagentuur, franchising, exclusieve of selectieve distributie.

 

Ook bij de redactie van op maat gemaakte contracten met sluitende clausules zetten wij onze kennis en ervaring in.  

 

Daarnaast staan wij u bij inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Administratief recht, ruimtelijke ordening en milieurecht

DLPA Advocaten ondersteunt ondernemingen, overheidsinstanties en particulieren bij vragen en geschillen binnen het publiek en administratief recht. In het bijzonder zijn wij onderlegd in overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht. Zo kan ons kantoor u bijstaan bij discussies en geschillen over diverse omgevingsvergunningen, bouwmisdrijven, onteigening, onroerend erfgoed, enz.

 

Ons advocatenkantoor heeft binnen deze materie ervaring in het voeren van procedures voor zowel burgerlijke rechtbanken als administratieve rechtscolleges, zoals onder meer de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de provinciale deputaties.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Séverine Vermeire

Overheidsopdrachten

Ons team staat u bij gedurende het volledig traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit voor alle gunningswijzen: van aanbesteding tot offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog.

 

Daarnaast leggen wij ons ook toe op concessieovereenkomsten en overeenkomsten van publiek-private samenwerking.

 

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. Wij begeleiden u bij het voeren van procedures voor de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van onrechtmatige gunningsbeslissingen of voor de burgerlijke rechtscolleges voor het bekomen van een schadevergoeding.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.