Commerciële contracten en conflicten

Elke onderneming sluit geregeld contracten af. Denk maar aan overeenkomsten over aan- en verkoop van goederen of dienstverlening, vaak met bijhorende algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, exclusiviteitsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, enz.

Een duidelijk contract kan u beschermen tegen eventuele discussies tijdens de uitvoering. DLPA Advocaten helpt u bij de opmaak van overeenkomsten in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C. Door onze jarenlange ervaring in de redactie van contracten én in procedures over de toepassing ervan, kunnen wij u uitstekend adviseren over de aandachtspunten en valkuilen. Wij kunnen u ook begeleiden bij de contractonderhandelingen.

Onvermijdelijk wordt elke onderneming ook wel eens geconfronteerd met een discussie over de uitvoering van een overeenkomst of algemene commerciële discussies. Ook dan kan u uiteraard een beroep doen op ons voor advies, bijstand bij een eventuele minnelijke oplossing, of begeleiding bij een eventuele procedure.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Publicaties
over Commerciële contracten en conflicten

Sancties website

Eerste hulp bij wanprestaties: de belangrijkste nieuwigheden onder de mogelijke sancties

31/01/2023 - Vroeg of laat wordt u mogelijk geconfronteerd met een medecontractant die zijn verbintenissen niet nakomt. Of misschien werd u zelf al een contractuel...

Lees meer
Imprevisie website

De imprevisieleer wettelijk verankerd

17/01/2023 - In het licht van de actuele grondstoffenschaarste, prijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne, is het niet onwaarschijnlijk dat u (of uw medecontractant...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons