Uitzendarbeid

De wetgever heeft de uitzendsector zeer veel eigen reglementering opgelegd, wat het niet steeds eenvoudig maakt om klaar te zien in al deze regels.

DLPA Advocaten heeft ervaring met de verhouding(en) tussen het uitzendkantoor en de gebruiker, de specifieke bepalingen inzake arbeids(duur)reglementering in de uitzendsector en kan tevens bijstand verlenen inzake (fiscale) vrijstellingsregimes, doelgroepverminderingen etc.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons