Welzijn op het werk en arbeidsongevallen

Als werkgever heeft u belangrijke verplichtingen in verband met welzijn op het werk, arbeidsveiligheid, bescherming tegen psychosociale risico’s op het werk (pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, stress, burn-out, geweld), e.d.m.

DLPA Advocaten heeft een ruime ervaring in het uitwerken van een preventie- en welzijnsbeleid op maat, alsook bij de verdediging voor hoven en rechtbanken. Wij behartigen tevens uw belangen in het kader (ernstige) arbeidsongevallen, zowel t.a.v. de sociale inspectiediensten als t.a.v. de strafrechtelijke autoriteiten in geval van een strafrechtelijke vervolging.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Publicaties
over Welzijn op het werk en arbeidsongevallen

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Vertrouwenspersoon voortaan verplicht vanaf 50 werknemers advocaat kortrijk HR werk website

Vertrouwenspersoon voortaan verplicht vanaf 50 werknemers

12/12/2023 - Vanaf 1 december 2023 is de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Door de wet van 5 november ...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons