Aanneming, bouw en projectontwikkeling

Een goede ondersteuning en begeleiding in bouwprojecten is geen overbodige luxe. Vaak zijn heel wat partijen betrokken in een bouwproject en gaan er grote (financiële) belangen mee gemoeid.

DLPA Advocaten adviseert en begeleidt u bij in alle domeinen van het bouw-en aannemingsrecht. Dit doen we ook in uw relatie met de verschillende actoren in het bouwproces, zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars, bouwheren, hoofdaannemers, onderaannemers, nevenaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars.

Ook bijzondere reglementering, zoals de Wet Breyne, kent voor ons geen geheimen.

Wij staan u graag bij bij het opstellen van contracten, het negotiëren van goede contractvoorwaarden, het bemiddelen in geval van geschillen en het vertegenwoordigen van uw belangen bij expertises en procedures, en dit zowel vóór, tijdens als na de uitvoering van het bouwproject.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

piet.lombaerts@dlpa.be

Francis Volckaert

francis.volckaert@dlpa.be

Publicaties
over Aanneming, bouw en projectontwikkeling

Erkenning aannemers

Het gemiddeld aantal werklieden in uw erkenningsaanvraag als aannemer: enkel vast personeel of ook interimarbeiders? De Raad van State verschaft duidelijkheid in een arrest van 18 januari 2021

07/10/2021 - In de bouwsector staat erkenning garant voor kwaliteit. Een erkenning vormt een belangrijk kwaliteitslabel en houdt in dat de overheid vaststelt dat u...

Lees meer
Verborgen gebreken

Verrek, een verborgen gebrek! Een handige checklist van de actiemogelijkheden tegen uw aannemer/verkoper

15/06/2021 - Bezig met (ver)bouwen of voornemens dit te doen? Veelal zal de aannemer ook de materialen voor het bouwwerk leveren. Maar wat indien blijkt dat de mat...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons