Consumentenbescherming

Een onderneming die goederen of diensten levert aan consumenten moet rekening houden met het consumentenrecht dat een bijzondere bescherming verleent aan consumenten. Zo moet er enerzijds rekening gehouden worden met een aantal algemene regels inzake misleidende en agressieve handelspraktijken. Anderzijds gelden er bijzondere regels, bijvoorbeeld in het geval een overeenkomst met een consument online of buiten een verkoopruimte wordt afgesloten. Tenslotte voorziet de wet ook in een waslijst aan onrechtmatige bedingen die absoluut niet in uw algemene voorwaarden mogen voorkomen.

DLPA Advocaten kan u bijstand en advies verlenen in geschillen met consumenten en bij het opstellen van waterdichte algemene voorwaarden.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Emily Van Damme

emily.vandamme@dlpa.be

Publicaties
over Consumentenbescherming

KLIK Een webshop gestart Vergee het juridisch winkelmandje niet 399 x 314 px

KLIK! Een webshop gestart? Vergeet het juridisch winkelmandje niet.

27/10/2023 - E-commerce is still booming. Iedereen koopt en verkoopt online. De Covid-19-pandemie heeft deze trend alleen maar versterkt: méér dan ooit worden er v...

Lees meer
Nieuwsbrief invordering consumenten factuur onbetaald website

Schuld van een consument invorderen: nieuwe wetgeving

29/08/2023 - Laatste update: 26.03.2024 Voor ondernemingen is het algemeen gekend dat zij in hun relaties met consumenten het consumentenrecht nauwgezet moeten nal...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons