Socialezekerheidsrecht

Wenst u uw loonbeleid te optimaliseren maar ondervindt u moeilijkheden wat betreft het sociale zekerheidsrechtelijke luik? Heeft u een discussie met de RSZ over bepaalde looncomponenten of deeltijdse arbeid?

DLPA Advocaten kan u adviseren over de verplichtingen die voortvloeien uit het socialezekerheidsrecht en staat u tevens bij ingeval van controle(s) door de bevoegde diensten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons