Terug

Goede afspraken maken goede vrienden, en toch is het mogelijk dat er in een vennootschap wrevel ontstaat. Een (beginnend) conflict betekent evenwel niet per se het einde van de vennootschap. Er zijn verschillende juridische instrumenten voorhanden om een geschil te vermijden dan wel op te lossen.

De komende weken licht ons team vennootschapsrecht aan de hand van haar praktijkervaring toe hoe beginnende conflicten in een vennootschap kunnen worden voorkomen. Daarnaast wordt ook uiteengezet hoe een vennootschapsgeschil kan worden opgelost, al dan niet via de rechtbank.

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer