Terug

De voorbije maanden zijn voor veel ondernemers moeilijk geweest. Door de coronacrisis moesten sommige bedrijven verplicht sluiten. Ten gevolge hiervan ondervonden veel huurders een tijdelijk liquiditeitsprobleem en ook verhuurders liepen achterstallige huurgelden op. Om de ondernemers te steunen, heeft de Vlaamse Regering bij besluit van 29 mei 2020 een systeem van handelshuurlening ontworpen.

Deze regeling werd bij besluit van 7 augustus 2020 uitgebreid naar de eventsector. Zo kan een onderneming die bijvoorbeeld een loods huurt voor de stockage van materiaal eveneens beroep doen op de handelshuurlening, onder dezelfde voorwaarden.

De handelshuurlening is een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. De huurder kan een lening voor twee maanden huur bij de Vlaamse overheid aangaan op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Vervolgens zal de Vlaamse overheid twee maanden huur voorschieten via PMV/z-Leningen, via een rechtstreekse uitbetaling van de huurgelden aan de verhuurder.

De huurder betaalt het voorgeschoten bedrag aan PMV/z terug over een periode van 2 jaar, met een grace period van 6 maand voor de terugbetaling van het kapitaal, en met een rente van twee procent. Het maximum bedrag van het krediet bedraagt 35.000,00 EUR.

Voor wie?

Wie in aanmerking kwam voor de coronapremie, kan de handelshuurlening aanvragen, mits er een geregistreerd huurcontract of een gelijkaardige overeenkomst voorligt en het handelspand gelegen is in het Vlaams Gewest. De huurder heeft bovendien tijdelijk moeten sluiten en de huurder mag geen huurachterstallen hebben op 15 maart 2020.

De aanvraag kan, door de uitbreiding bij Besluit van 7 augustus 2020, ook ingediend worden door ondernemers in de eventsector.

Hoe gaat het in zijn werk?

De aanvraag voor een handelshuurlening wordt digitaal ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De aanvraag bestaat uit twee stappen. De huurder dient de aanvraag in (die uiteraard gebaseerd is op een overeenkomst met de verhuurder). Vervolgens controleert de verhuurder en bevestigt hij de aanvraag. VLAIO onderzoekt daarna of de aanvraag aan de voormelde voorwaarden voldoet. Een aanvraag voor een handelshuurlening kan ingediend worden tot 30 september 2020.

Gaat de verhuurder niet akkoord met het afsluiten van een handelshuurlening, dan biedt de Vlaamse overheid gratis de diensten aan van een erkend bemiddelaar. Concreet zal de bemiddelaar partijen trachten te helpen om een gezamenlijke oplossing te bereiken, waarin naast afspraken over de huur ook andere afspraken kunnen gemaakt worden. Voor West-Vlaanderen werd onze kantoorgenoot Trees Vuylsteke als erkend bemiddelaar aangesteld door VLAIO.

What’s in it for you?

De regeling heeft tot doel financiële ademruimte te geven aan de huurders. Ook voor de verhuurder kan deze regeling aantrekkelijk zijn. De kans is immers niet onbestaande dat, wanneer de verhuurder een procedure voor de vrederechter opstart om betaling van achterstallige huur te bekomen, de huurder zich op overmacht zal proberen te beroepen. Bovendien kan het voor de verhuurder aantrekkelijker zijn om één of twee maanden huur kwijt te schelden én de huurder te behouden, dan het risico te lopen op faillissement van de huurder en een daarop volgende leegstand van het pand.

Indien een verhuurder al één of twee maanden huur heeft kwijtgescholden sedert de start van de crisis, dan staat niets de aanvraag van de lening in de weg, zonder dat de verhuurder nog bijkomende maanden moet kwijtschelden. De overeenkomst kan retroactief toegepast worden vanaf april 2020.

Meer info?

Wil u meer te weten komen over het systeem van de handelshuurlening, dan kan dat via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

Bijkomende info over bemiddeling vindt u hier.

Voor verdere begeleiding kan u steeds terecht bij Trees Vuylsteke.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer