Terug

Expertise:

Op 26 maart 2024 heeft de regering een wetsontwerp ingediend tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van het Sociaal Strafwetboek. Met dit nieuw wetsontwerp wil de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne de strijd tegen sociale fraude doeltreffender maken.

Het Sociaal Strafwetboek bevat een lijst van zo goed als alle inbreuken en strafmaten voor overtredingen op het ‘sociaal recht’. Sinds de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 was volgens de minister van Werk de tijd gekomen om de sancties en de sanctieniveaus gekoppeld aan de inbreuken te evalueren.

Het wetsontwerp voorziet in een verhoging van de geldboeten voor inbreuken die door het Sociaal Strafwetboek gesanctioneerd worden met een sanctieniveau 3 of 4. Zo worden de correctionele en de administratieve geldboeten van niveau 3 in het wetsontwerp verdubbeld en wordt het maximumbedrag van de geldboeten van niveau 4 verhoogd.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de bedragen van de correctionele en administratieve geldboeten van niveau 1 t.e.m. 4 vóór en na de beoogde wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek:

Naast de verhoging van de geldboeten m.b.t. de sanctieniveaus 3 en 4 voorziet het wetsontwerp ook enkele aanpassingen aan de sanctieniveaus die op vandaag gekoppeld worden aan diverse inbreuken. Deze aanpassing kadert binnen de doelstelling van de regering om de coherentie te bewaren tussen de toepasbare sancties op inbreuken van hetzelfde type en dezelfde zwaarte.

Zo voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om over te gaan tot een strengere bestraffing bij het niet of laattijdig uitbetalen van de (minimum)lonen. Daar waar inbreuken m.b.t. de betaling van de (minimum)lonen thans in artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek worden gesanctioneerd door een ‘sanctie niveau 2’, zullen voortaan voornoemde inbreuken bestraft worden met sanctieniveau 3.

Wenst u meer te weten omtrent dit wetsontwerp of de wijzigingen die het wetsontwerp zal doorvoeren aan het Sociaal Strafwetboek? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze HR- experts, Bram Delbecke, Matthias Dhaene en Paulien Dequae.

DELEN:

Recent nieuws

Reeks vennootschapsconflicten 399 x 314 px

Eerste hulp bij conflicten in een vennootschap

17/04/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden, en toch is het mogelijk dat er in een vennootschap wrevel ontstaat. Een (beginnend) conflict betekent evenwel ni...

Lees meer
Newsflash

Interestvoet voor betalingsachterstand gestegen tot 12,5%

01/03/2024 - In het eerste semester van 2024 is de interestvoet voor betalingsachterstand gestegen tot 12,5%. Deze interestvoet geldt o.a. voor transacties tussen ...

Lees meer