Algemene informatie

CVBA DLPA Advocaten is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), met zetel te 8500 Kortrijk, Cotton Park, Spinnerijstraat 99/22 en met kantoor op hetzelfde adres.

Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0439.620.727.

Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk. Zij zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de rubriek ‘praktijkgebieden’ van onze website.

U kan ons contacteren via de rubriek ‘contact’ op deze website of per e-mail via het persoonlijk e-mailadres van elke advocaat, dat als volgt gevormd wordt: voornaam.naam@dlpa.be.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

via post op het adres van het kantoor te Cotton Park, Spinnerijstraat 99/22, 8500 Kortrijk,
via e-mail op het adres advocaten@dlpa.be,
of via telefoon op het nummer +32 (0)56 26 81 81.

Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefit, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van uw raadsman verzekert verleent dekking voor de hele wereld, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen zijn wij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die u hier kan raadplegen, alsook aan de reglementen van de balie van West-Vlaanderen die geraadpleegd kunnen worden op het secretariaat van de Balie te 8000 Brugge, Langestraat 120.

U kan de algemene voorwaarden en bepalingen die wij hanteren, raadplegen op onze website, via de rubriek ‘algemene voorwaarden’.