Werken met zelfstandigen / outsourcing

Bent u voornemens een samenwerking aan te gaan met zelfstandigen, of omgekeerd, bent u zelf zelfstandig en wenst u zich te engageren bij een andere onderneming? Of wenst u een bepaalde dienst of opdracht aan een externe partij uit te besteden?

DLPA Advocaten verstrekt advies op maat omtrent alle rechten en plichten bij de samenwerking met zelfstandigen of externe partijen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Publicaties
over Werken met zelfstandigen / outsourcing

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons