Internationale tewerkstelling en detachering

Wenst u uw werknemers in het buitenland te werk te stellen? Bent u een in het buitenland gevestigde onderneming die werknemers in België wenst te werk te stellen? Of doet u voor de uitoefening van uw werkzaamheden beroep op buitenlandse onderaannemers?

DLPA Advocaten heeft een zeer grondige kennis van de regels rond internationale tewerkstelling en detachering en helpt u graag om in deze materie klaar te zien. Wij adviseren en verlenen bijstand in het kader van detachering (Limosa & A1) alsook in het kader van de tewerkstelling van onderdanen uit derde landen (verblijfsvergunningen, arbeidskaarten, gecombineerde vergunningen, e.d.m.).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Wouter Derveaux

wouter.derveaux@dlpa.be

Bram Delbecke

bram.delbecke@dlpa.be

Publicaties
over Internationale tewerkstelling en detachering

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Uitbreiding lijst knelpuntberoepen advocaat hr kortrijk website

Uitbreiding lijst knelpuntberoepen

11/09/2023 - Op 1 september 2023 is het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan a...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons