DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Trees Vuylsteke

Advocaat sinds 1986

badge-zwart.svg

Trees Vuylsteke

Advocaat sinds 1986

Trees Vuylsteke studeerde in 1986 af aan de faculteit rechten van de KU Leuven en is sinds 1999 vennoot van DLPA. Zij is sinds jaren plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

 

Naast haar specialisatie in het vennootschapsrecht, waarbij zij aandeelhouders en bestuurders begeleidt bij alle stappen van het vennootschapsleven, heeft Trees een ruime expertise in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden. Daarenboven richt zij zich op de materie van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken-, modellen-, octrooi- en auteursrechten.

 

Trees heeft binnen deze materies jarenlange ervaring, geeft regelmatig lezingen en kan u op maat bijstaan op het vlak van adviesverlening, bemiddeling en procesvoering.

 

Trees is eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en is aangesloten bij “Uw bemiddelaars“, een vereniging van erkende onafhankelijke bemiddelaars.

 

Daarnaast is Trees ook lid van AIPPI (‘Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle’) en BNVBIE (‘Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom’).

 

Talen: NL - FR - EN - ES

Expertise

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

DLPA heeft een ruime ervaring in en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Wij adviseren u in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, bij de redactie van uw statuten en bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

 

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht of overname van een onderneming en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Daarbij kan u rekenen op onze allround kennis en ervaring op alle vlakken van het vennootschapsrecht. Wij ondersteunen u bij voor het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomst niet gerespecteerd wordt.

 

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand.

 

Binnen de schoot van familiebedrijven adviseren wij u onder andere inzake opvolging, deugdelijk bestuur, governance van de familie en conflicten tussen aandeelhouders.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Herstructurering en insolventie, invorderingen

Wanneer u geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden of wanneer wanbetaling bij uw klant of leverancier dreigt, stellen wij onze jarenlange ervaring als faillissementscurator, als vereffenaar van vennootschappen in vereffening of als raadsman van ondernemingen onder WCO (Wet voor de Continuïteit van Ondernemingen) ter beschikking.

 

We begeleiden u in het kader van een reorganisatie, treden kordaat op om betaling van uw openstaande vorderingen te bekomen, coördineren de te nemen beslagmaatregelen en adviseren u bij de keuze van de aangewezen procedure om een turnaround te realiseren. Ook voor de invulling van de sociaalrechtelijke componenten hebben wij een team ter beschikking.

 

We onderhouden uitstekende relaties met de leidende revisoren- en accountantskantoren en streven er steeds naar om via een gecoördineerde samenwerking met uw financiële adviseurs maatwerk af te leveren.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Originele ideeën moeten op gepaste wijze beschermd worden. Wij bieden gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

 

Zowel voor de opmaak van contracten als voor het voeren van IT-procedures kan u op ons een beroep doen, zo onder meer bij beslag inzake namaak, stakingsprocedures en vorderingen tot schadevergoedingen. Wij werken daarbij nauw samen met de toonaangevende merken- en octrooikantoren.

 

Ook op het vlak van marktpraktijken, waaronder afwerving van cliënteel of personeel, slechtmaking, reglementering inzake reclame en e-commerce, en consumentenbescherming kunnen wij u met onze ruime ervaring bijstaan, zowel inzake adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

 

Tenslotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

Emily Van Damme

Arbitrage en bemiddeling

Procederen is voor ons een middel, geen doel op zich. Als het kan, proberen wij de beste oplossing te vinden via een minnelijke schikking. Bij het voeren van onderhandelingen en het opstellen van dadingsovereenkomsten ondersteunen wij u.

 

Is een procedure onvermijdelijk, dan staan al onze advocaten klaar om voor alle nationale rechtbanken en arbitragecolleges te procederen. Wij zijn een geduchte maar gerespecteerde tegenstander. Ook tijdens de procedure houden wij uw belangen voor ogen, en zoeken we samen met u naar het meest aangewezen proceduretraject. In het belang van u, onze cliënt.

 

Ons team telt bovendien een erkend bemiddelaar in handelszaken. Als neutraal persoon probeert zij om de dialoog tussen partijen te herstellen, door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

 

Verder worden wij regelmatig gevraagd om als arbiter te zetelen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.