Collectief procederen

Indien er moet worden geprocedeerd gaat het meestal om één (of een beperkt aantal) eiser(s) tegen één (of een beperkt aantal) verweerder(s). Er zijn echter ook vele situaties denkbaar waar het gaat over een grote groep eisers (of verweerders). Bv. een grote groep werknemers die met eenzelfde probleem worden geconfronteerd veroorzaakt door de werkgever, of een grote groep klanten die een gebrekkig product hebben gekocht van eenzelfde onderneming. De dynamiek en procedureregels die hiervoor gelden zijn complex.

DLPA Advocaten heeft de kennis in huis om u te adviseren en begeleiden in alle vormen van collectief procederen in eender welk rechtsdomein.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons