Mede-eigendom en appartementsrecht

Voor een mede-eigenaar klinken begrippen als gemene delen, vereniging van mede-eigenaars, syndicus, basisakte en algemene en bijzondere vergaderingen bekend in de oren. Heeft u daarover vragen? DLPA Advocaten kan u adviseren over het concrete toepassingsgebied en de rechten en plichten die mede-eigenaars hebben. Ook in geval van betwistingen staan wij u voor de vrederechter bij.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Francis Volckaert

francis.volckaert@dlpa.be

Publicaties
over Mede-eigendom en appartementsrecht

Mede eigendom website

(Mede-)eigendom

10/02/2022 - Het nieuwe goederenrecht heeft veel meer te bieden dan de verplichting om een verdwaalde bal van uw buur in uw tuin terug te geven. De voornaamste wi...

Lees meer

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Contacteer ons