DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Bram Delbecke

Advocaat sinds 2013

badge-zwart.svg

Bram Delbecke

Advocaat sinds 2013

Bram Delbecke studeerde geschiedenis en rechten aan de KU Leuven. Voor hij in de advocatuur stapte, was hij als academicus verbonden aan diezelfde universiteit, waar hij in 2010 met succes een doctoraat verdedigde over de ontwikkeling van het persrecht. Zijn bijdrage over de arbeidsrechtelijke positie van journalisten werd bekroond met de Vives-prijs van het Tijdschrift voor Sociaal Recht, editie 2008.

 

Bram is sinds 2018 vennoot. Binnen DLPA legt Bram zich vooral toe op human resources-gerelateerde dossiers en is hij actief binnen het brede domein van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Bram heeft ook een bijzondere ervaring opgedaan inzake adviesverlening en procesvoering op het vlak van internationale tewerkstelling, sociale inspectie, arbeidsongevallen en personeelsoverdracht tussen ondernemingen. Hij geeft over deze thema’s regelmatig seminaries en voordrachten.

 

Talen: NL - FR - EN

Expertise

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

DLPA behandelt alle materies die betrekking hebben op human resources en biedt een ruime dienstverlening inzake alle juridische HR-vraagstukken.

 

U kunt bij ons terecht voor het onderhandelen en opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen, cao’s en contracten inzake loonoptimalisatie.

 

Wij adviseren en begeleiden u bij alle arbeidsrechtelijke aspecten inzake overdracht van ondernemingen en herstructureringen, stakingen, sociale overlegorganen, grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering, internationale samenwerking, privacy op het werk en uitzendarbeid. In het bijzonder staan wij u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een sociale inspectie.

 

We kunnen daarom werkgevers, werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijstaan binnen alle takken van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en dit zowel voor advies als procesvoering.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Sociaal strafrecht en arbeidsongevallenrecht

DLPA heeft een bijzondere ervaring op het vlak van het sociaal strafrecht en kan u als onderneming, zaakvoerder, bestuurder of werknemer adviseren en bijstaan in materies van inbreuken op de arbeidsduurreglementering, grensoverschrijdend gedrag, sociale fraude en detacheringsfraude.

 

Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van inbreuken op de regelgeving inzake welzijn op het werk en kunnen uw belangen passend behartigen wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval.

 

Wij verlenen advies, kunnen u bijstaan vanaf de onderzoeksfase en behartigen uw belangen voor de strafrechtbanken of wanneer administratieve sancties dreigen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.