80 Matthias
80 Matthias SQUARE

Matthias Dhaene

Advocaat sinds 2019

Matthias Dhaene studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens zijn studies legde Matthias de klemtoon op het sociaal recht. Bij DLPA trekt hij deze lijn door en legt hij zich toe op het brede domein van het individueel en collectieve arbeidsrecht. Daarnaast behartigt Matthias ook dossiers inzake internationale tewerkstelling, sociaal strafrecht en arbeidsongevallenrecht.

Talen: NL – FR – EN

Recente publicaties van Matthias Dhaene

Flitscontroles sociale inspectie HR sociaal recht advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectie 2024

29/12/2023 - Eind 2023 publiceerde de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) de lijst met flitscontroles voor 2024. In deze lijst wordt aangekondigd binn...

Lees meer
120 relance uren vanaf 2024 overuren sociaal recht HR advocaat kortrijk website

120 relance-uren vanaf 2024

21/12/2023 - Ten gevolge van het interprofessioneel akkoord 2023-2024 worden de relance-uren opnieuw ingevoerd. Vanaf juli 2023 tot en met juni 2025 zal het aldus ...

Lees meer