Terug

Op 1 september 2023 is het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, in werking getreden.

Buitenlandse (‘derdelands’) werknemers die in Vlaanderen willen komen werken, moeten in principe vooraf een toelating tot arbeid verkregen hebben door de dienst economische migratie van de Vlaamse Overheid. Wanneer zij een beroep wensen uit te oefenen dat voorkomt op de Ministeriële lijst van knelpuntberoepen, komen zij in aanmerking voor deze toelating tot de arbeidsmarkt. Deze lijst met knelpuntberoepen wordt om de twee jaar geactualiseerd.

Het aantal functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten wordt vermoed, wordt door het Ministerieel Besluit verder uitgebreid. Alle functies vervat in de nieuwe lijst, staan de komende twee jaar open voor economische migratie, zonder dat u als werkgever de plaatselijke arbeidsmarkt moet bevragen.

U kan de nieuwe lijst hier raadplegen.

Vragen over internationale tewerkstelling? Contacteer dan zeker onze HR-specialisten Wouter Derveaux, Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Nieuwsbrief invordering consumenten factuur onbetaald website

Schuld van een consument invorderen: nieuwe wetgeving

29/08/2023 - Voor ondernemingen is het algemeen gekend dat zij in hun relaties met consumenten het consumentenrecht nauwgezet moeten naleven. De wetgever wenst de ...

Lees meer
Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord advocaat kortrijk wco website

Recente rechtspraak hof van beroep Gent aangaande de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord

21/08/2023 - (Opgelet: vanaf 1 september 2023 treedt de nieuwe regelgeving inzake gerechtelijke reorganisatie in werking. Deze nieuwe wetgeving wordt in deze publi...

Lees meer