Terug

Op 1 september 2023 is het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, in werking getreden.

Buitenlandse (‘derdelands’) werknemers die in Vlaanderen willen komen werken, moeten in principe vooraf een toelating tot arbeid verkregen hebben door de dienst economische migratie van de Vlaamse Overheid. Wanneer zij een beroep wensen uit te oefenen dat voorkomt op de Ministeriële lijst van knelpuntberoepen, komen zij in aanmerking voor deze toelating tot de arbeidsmarkt. Deze lijst met knelpuntberoepen wordt om de twee jaar geactualiseerd.

Het aantal functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten wordt vermoed, wordt door het Ministerieel Besluit verder uitgebreid. Alle functies vervat in de nieuwe lijst, staan de komende twee jaar open voor economische migratie, zonder dat u als werkgever de plaatselijke arbeidsmarkt moet bevragen.

U kan de nieuwe lijst hier raadplegen.

Vragen over internationale tewerkstelling? Contacteer dan zeker onze HR-specialisten Wouter Derveaux, Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Cassatiearrest veralgemeend bewijsbeslag advocaten kortrijk website

Cassatie reikt hulpmiddel aan bij bewijsnood en bevestigt een veralgemeend bewijsbeslag

07/02/2024 - Het gebeurt vaak dat een partij in bewijsnood zit. Zij wil een procedure opstarten tegen een andere partij maar kan haar zaak (vooralsnog) niet hard m...

Lees meer
Nieuwe Vlaamse regels rond pacht landbouw advocaat kortrijk website

Nieuwe Vlaamse regels rond pacht

04/01/2024 - Nadat eerder de regelgeving rond woninghuur is geregionaliseerd, zijn intussen ook Vlaamse regels rond pacht van toepassing. Sinds 1 november 2023 is ...

Lees meer