Terug

Op 1 september 2023 is het Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, in werking getreden.

Buitenlandse (‘derdelands’) werknemers die in Vlaanderen willen komen werken, moeten in principe vooraf een toelating tot arbeid verkregen hebben door de dienst economische migratie van de Vlaamse Overheid. Wanneer zij een beroep wensen uit te oefenen dat voorkomt op de Ministeriële lijst van knelpuntberoepen, komen zij in aanmerking voor deze toelating tot de arbeidsmarkt. Deze lijst met knelpuntberoepen wordt om de twee jaar geactualiseerd.

Het aantal functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten wordt vermoed, wordt door het Ministerieel Besluit verder uitgebreid. Alle functies vervat in de nieuwe lijst, staan de komende twee jaar open voor economische migratie, zonder dat u als werkgever de plaatselijke arbeidsmarkt moet bevragen.

U kan de nieuwe lijst hier raadplegen.

Vragen over internationale tewerkstelling? Contacteer dan zeker onze HR-specialisten Wouter Derveaux, Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer