Terug

Morgen is het de Europese Dag van de Privacy. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Privacyrecht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GPDR) zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Op een correcte manier omgaan met de data die u als onderneming verzamelt wordt steeds belangrijker. Iedere onderneming moet deze regelgeving implementeren in haar organisatie en moet onder meer voorzien in een verwerkingsregister en een privacyverklaring.

Nood aan advies? Contacteer dan zeker onze GDPR-specialiste Emily Van Damme.

DELEN:

Recent nieuws

Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer
Wijzigingen opzeggingstermijnen HR arbeidsrecht ontslag advocaat kortrijk Linkedin

Belangrijke wijzigingen inzake opzeggingstermijnen sinds 28 oktober 2023

06/11/2023 - Met de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut zijn op 28 oktober 2023 twee belangrijke wetswijzigingen in werking getreden met...

Lees meer