73 Yessenia
73 Yessenia SQUARE

Yessenia 't Kint

Advocaat sinds 2023

In 2023 studeerde Yessenia ’t Kint af als master in de rechten aan de KU Leuven. Tijdens haar opleiding legde zij reeds de focus op het sociaal recht en het strafrecht.

Onmiddellijk na haar studies startte Yessenia als advocaat bij DLPA. Zij legt zich toe op dossiers die betrekking hebben op het individueel en collectief arbeidsrecht.

Talen: NL - FR - EN

Recente publicaties van Yessenia 't Kint

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Wijzigingen opzeggingstermijnen HR arbeidsrecht ontslag advocaat kortrijk Linkedin

Belangrijke wijzigingen inzake opzeggingstermijnen sinds 28 oktober 2023

06/11/2023 - Met de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut zijn op 28 oktober 2023 twee belangrijke wetswijzigingen in werking getreden met...

Lees meer