Terug

Expertises:

Eind 2023 publiceerde de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) de lijst met flitscontroles voor 2024. In deze lijst wordt aangekondigd binnen welke sectoren de sociale inspectiediensten volgend jaar flitscontroles zullen uitvoeren:

  • Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Maart: verhuissector
  • Juni: horeca
  • September: groene sectoren
  • November: transportsector

Een goede voorbereiding is zeker van belang om het inspectiebezoek vlot te laten verlopen. Voor advies en bijstand kunt u steeds terecht onze HR-experts.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer