Terug

Rachel Vulsteke (afgestudeerd aan de KULeuven) sluit deze week haar zomerstage af. Zij blijkt tevreden terug op haar 3 weken stage:

“De voorbije drie weken mocht ik deel uitmaken van het enthousiaste en gedreven team van DLPA. Ik kreeg de kans om mee te werken aan verschillende interessante dossiers, waardoor ik een duidelijker beeld heb kunnen vormen van de praktijk waar ik binnenkort in terecht zal komen. In deze korte periode heb ik enorm veel bijgeleerd, een echt team leren kennen en het heeft mijn interesse voor de advocatuur alleen maar aangewakkerd. Ik kijk met een heel tevreden gevoel terug naar mijn zomerstage en ik ben iedereen binnen DLPA enorm dankbaar.”

We danken Rachel voor haar enthousiasme en inzet en wensen haar veel succes toe in haar verdere studies!

DELEN:

Recent nieuws

81 Astrid SQUARE

Nieuwe collega

22/11/2023 - Wij verwelkomen Astrid Maertens als nieuwste collega. Astrid is advocaat sinds 2021 en versterkt het DLPA-team in de materies bouw- en aannemingsrecht, huur en pacht, mede-eigendom en appartementsrecht. Welkom Astrid!

77 Manon SQUARE

Nieuwe collega

08/11/2023 - DLPA heeft er met Manon Gosseye sinds kort nog een nieuwe collega bij. Manon is actief als advocaat in het sociaal recht sinds 2020. Zij behandelt dossiers in zowel het individueel als het collectief arbeidsrecht en is perfect tweetalig en dus zeker een aanwinst voor ons team. Welkom Manon!