Declerck Leterme Partners Advocaten vormt een ervaren team van ruim 20 advocaten die met een gespecialiseerde en resultaatgerichte aanpak juridische bijstand verlenen aan ondernemingen en aan alle actoren van het bedrijfsleven.

Het ondernemingsrecht als specialisme

DLPA focust op de belangrijkste domeinen van het ondernemingsrecht, waaronder het vennootschapsrecht, fusies en overnames, distributieovereenkomsten en handelscontracten, intellectuele eigendomsrechten, handelspraktijken, mededingingsrecht, bank- en financieel recht, faillissementsrecht, aannemingsrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, administratief recht en milieurecht.
DLPA is actief in het sociaal recht (arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) en biedt een ruime dienstverlening aan in materies die betrekking hebben op human resources.
DLPA begeleidt herstructureringen en ondernemingen in moeilijkheden.

Ten dienste van ondernemingen en hun actoren

Wij stellen onze expertise ten dienste van Belgische en buitenlandse ondernemingen, openbare besturen, financiële instellingen, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen.
Wij behartigen de belangen van aandeelhouders, bedrijfsleiders, kaderleden, hogere bedienden, handelsvertegenwoordigers en handelsagenten.

Geen geografische grenzen

Zo gespecialiseerd ons praktijkgebied, zo breed ons geografisch actieterrein: DLPA is zowel in België als internationaal actief. Wij werken in het Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.

Onze geschiedenis

DLPA werd opgericht te Harelbeke in 1975 en is uitgegroeid tot een van de sterkste regionale advocatenkantoren in West-Vlaanderen.

Onze beroepsethiek

DLPA hecht veel waarde aan haar beroepsethiek en haar onafhankelijkheid. Daardoor kunnen wij bevoorrechte relaties aangaan met andere gespecialiseerde dienstverleners zoals notarissen, accountants, beroepsorganisaties, milieudeskundigen, octrooi- en merkengemachtigden, sociale secretariaten, en met buitenlandse advocatenkantoren, die onze waarden en die van onze cliënten delen. Wij zijn lid van Eurojuris, een internationale groepering van advocaten met vestigingen in elk land van de Europese Unie.

Wij werken samen

Wij garanderen een gespecialiseerde en persoonlijke aanpak. U wordt steeds bijgestaan door een vennoot, specialist in zijn of haar materie, al dan niet in duo met een medewerker. Met een vast aanspreekpunt en voortdurend overleg streven wij naar volledige transparantie en inspraak, van begin tot einde.

Met recht en rede

Al onze advocaten delen een passie voor recht en maken er een punt van om zich te specialiseren in de materies waarin zij actief zijn, mede via externe opleiding en interne praktijkgroepen.

Het DNA van DLPA

Juridische expertise, gedrevenheid, ondernemingszin en het opbouwen van persoonlijke langetermijnrelaties met onze cliënten zijn onze troef. Door de vaak jarenlange samenwerking, helpen wij onze cliënten met kennis van (hun) zaken, om hun doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren.
Wij zijn een geduchte tegenstander bij het voeren van procedures voor rechtbanken, administratieve rechtscolleges en arbitragecolleges, maar hebben tevens oog voor het zoeken naar oplossingen door het voeren of begeleiden van onderhandelingen.