DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Steven De Meyer

Advocaat sinds 2005

badge-zwart.svg

Steven De Meyer

Advocaat sinds 2005

Steven De Meyer studeerde in 2005 af aan de rechtenfaculteit van de KU Leuven. Sinds hij zijn carrière in de advocatuur in datzelfde jaar aanving, legt Steven zich toe op het arbeidsrecht en het sociaal strafrecht.

 

In de loop van de jaren heeft Steven ruime expertise opgebouwd in het individueel en collectief arbeidsrecht en legt hij zich hoofdzakelijk toe op dossiers inzake eindeloopbaanregelingen en -geschillen, preventie en bescherming op het werk (het ‘welzijnsbeleid’ in de onderneming), strafrechtelijke procedures naar aanleiding van inbreuken op het arbeidsrecht (waaronder betwistingen inzake ernstige arbeidsongevallen), detachering van werknemers en sociale inspecties.

 

Talen: NL - FR - EN

Expertise

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

DLPA behandelt alle materies die betrekking hebben op human resources en biedt een ruime dienstverlening inzake alle juridische HR-vraagstukken.

 

U kunt bij ons terecht voor het onderhandelen en opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen, cao’s en contracten inzake loonoptimalisatie.

 

Wij adviseren en begeleiden u bij alle arbeidsrechtelijke aspecten inzake overdracht van ondernemingen en herstructureringen, stakingen, sociale overlegorganen, grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering, internationale samenwerking, privacy op het werk en uitzendarbeid. In het bijzonder staan wij u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een sociale inspectie.

 

We kunnen daarom werkgevers, werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijstaan binnen alle takken van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en dit zowel voor advies als procesvoering.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Sociaal strafrecht en arbeidsongevallenrecht

DLPA heeft een bijzondere ervaring op het vlak van het sociaal strafrecht en kan u als onderneming, zaakvoerder, bestuurder of werknemer adviseren en bijstaan in materies van inbreuken op de arbeidsduurreglementering, grensoverschrijdend gedrag, sociale fraude en detacheringsfraude.

 

Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van inbreuken op de regelgeving inzake welzijn op het werk en kunnen uw belangen passend behartigen wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval.

 

Wij verlenen advies, kunnen u bijstaan vanaf de onderzoeksfase en behartigen uw belangen voor de strafrechtbanken of wanneer administratieve sancties dreigen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.