82 DLPA Volckaert
82 DLPA Volckaert SQUARE

Robert Volckaert

Robert Volckaert is doctor in de rechten (1958) en licentiaat in het notariaat en de criminologie (1959). In 1958 opende hij zijn eigen advocatenkantoor in Oostende langsheen de Koninginnelaan. In 1973 bracht hij zijn kantoor over naar de Elisabethlaan. Robert Volckaert maakte jarenlang deel uit van de Raad van Orde van de Balie van Brugge en was stafhouder van 1987 tot 1989. Hij was lid van de C.C.B.E. (Consultatieve Commissie der Balies van Europa) van 1991 tot 1995. Van 1991 tot 1995 was hij rechter bij het TAS (Tribunale Arbitrale du Sport) en van 1996 tot 2001 lid van de commissie Sport en Recht bij het Internationaal Olympisch Comité te Lausanne. In 2018 werd hij door de Orde van Advocaten gevierd voor 60 jaar balie. Na een mooie carrière van 65 jaar zette Robert per 31 december 2023 zijn activiteiten als advocaat stop. Per 1 januari 2024 werd Robert door de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen opgenomen op de lijst van de ere-advocaten.