DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Piet Lombaerts

Advocaat sinds 1987

badge-zwart.svg

Piet Lombaerts

Advocaat sinds 1987

Piet Lombaerts studeerde in 1986 af aan de faculteit rechten van de KU Leuven, waarna hij in 1988 het diploma van Maritieme Wetenschappen behaalde aan de Universiteit Antwerpen. Hij volgde tevens de opleiding van bemiddelaar in handelszaken.

 

Sinds 1987 is Piet actief als advocaat. Hij startte zijn loopbaan in Antwerpen en maakte in 1989 de overstap naar DLPA. In 1996 werd hij vennoot van het kantoor.

 

Binnen de Kortrijkse balie was Piet actief als voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie, lid van de raad van de Orde en voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. Hij was eveneens lid van de Algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies. Sinds 1 januari 2013 is Piet Voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad.

 

Piet verleent bijstand aan diverse bouw- en constructiebedrijven, architecten en studiebureaus, onder meer op het gebied van overheidsopdrachten, een materie waarin hij in al die jaren een zeer gedegen expertise heeft opgebouwd. Daarnaast treedt Piet op voor ondernemingen en dienstenverstrekkers in diverse sectoren aan wie hij advies verleent bij de onderhandeling en redactie van commerciële contracten en die hij bijstaat bij geschillen en procedures.

 

Talen: NL - FR - EN

Expertise

Privaat bouwrecht en aanneming

DLPA Advocaten adviseert en begeleidt u in alle domeinen van het bouwrecht.Dit doen wij ook in uw relatie met hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars.

 

Wij begeleiden u bij het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen, het bemiddelen bij geschillen en het voeren van procedures, zowel vóór, tijdens als na het uitvoeren van bouwprojecten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Overheidsopdrachten

Ons team staat u bij gedurende het volledig traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit voor alle gunningswijzen: van aanbesteding tot offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog.

 

Daarnaast leggen wij ons ook toe op concessieovereenkomsten en overeenkomsten van publiek-private samenwerking.

 

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. Wij begeleiden u bij het voeren van procedures voor de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van onrechtmatige gunningsbeslissingen of voor de burgerlijke rechtscolleges voor het bekomen van een schadevergoeding.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Handelsrecht

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C: aan- en verkoop, huurrecht en handelshuur, aannemingscontracten, management, leasing, financiële contracten, franchising, agentuur, concessie, licentieovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, verkoop van uw handelszaak, algemene aan- of verkoopvoorwaarden, …

 

Het DLPA-team telt vurige pleiters en bekwame onderhandelaars.  Wij staan u met raad en daad bij voor de redactie van contracten. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken of arbitragecolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Maude Mertens

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.