DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Chris Declerck

Advocaat sinds 1975

badge-zwart.svg

Chris Declerck

Advocaat sinds 1975

Chris Declerck is stichtend vennoot van DLPA en bouwde gedurende zijn carrière een aanzienlijke expertise op, voornamelijk in het vennootschapsrecht in de ruime zin. Daarbij adviseert hij onder meer aandeelhouders en bestuurders bij delicate besprekingen en behartigt hij hun belangen voor de rechtbanken op grond van een ruime ervaring in procesvoering.

 

Tijdens zijn carrière werd Chris meermaals aangesteld als curator van faillissementen, neemt hij mandaten als vereffenaar van vennootschappen op zich en treedt hij op als arbiter.

 

Chris richt zich tevens op het tuchtrecht, in het bijzonder voor advocaten, en was in dat kader gedurende zes jaar lid van de Nederlandstalige Tuchtraad van beroep te Brussel.

 

Verder was Chris ook actief in talrijke beroepsorganisaties. Zo was hij lid van de Belgische Federale Raad van Balies, de raad van bestuur van achtereenvolgens de Vereniging van Vlaamse Balies en de Orde van Vlaamse Balies, de raad van de Orde van de balie Kortrijk en de VZW Interprofessionele Vereniging van Advocaten, Accountants en Notarissen.

 

Talen: NL - FR - EN - IT

Expertise

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

DLPA heeft een ruime ervaring in en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Wij adviseren u in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, bij de redactie van uw statuten en bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

 

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht of overname van een onderneming en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Daarbij kan u rekenen op onze allround kennis en ervaring op alle vlakken van het vennootschapsrecht. Wij ondersteunen u bij voor het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomst niet gerespecteerd wordt.

 

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand.

 

Binnen de schoot van familiebedrijven adviseren wij u onder andere inzake opvolging, deugdelijk bestuur, governance van de familie en conflicten tussen aandeelhouders.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Herstructurering en insolventie, invorderingen

Wanneer u geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden of wanneer wanbetaling bij uw klant of leverancier dreigt, stellen wij onze jarenlange ervaring als faillissementscurator, als vereffenaar van vennootschappen in vereffening of als raadsman van ondernemingen onder WCO (Wet voor de Continuïteit van Ondernemingen) ter beschikking.

 

We begeleiden u in het kader van een reorganisatie, treden kordaat op om betaling van uw openstaande vorderingen te bekomen, coördineren de te nemen beslagmaatregelen en adviseren u bij de keuze van de aangewezen procedure om een turnaround te realiseren. Ook voor de invulling van de sociaalrechtelijke componenten hebben wij een team ter beschikking.

 

We onderhouden uitstekende relaties met de leidende revisoren- en accountantskantoren en streven er steeds naar om via een gecoördineerde samenwerking met uw financiële adviseurs maatwerk af te leveren.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Tuchtrecht

De gespecialiseerde advocaten van DLPA staan diverse beroepsgroepen, zoals advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren en gerechtsdeurwaarders, bij wanneer zij geconfronteerd worden met mogelijke deontologische problemen en bij hun verdediging voor hun tuchtcolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Arbitrage en bemiddeling

Procederen is voor ons een middel, geen doel op zich. Als het kan, proberen wij de beste oplossing te vinden via een minnelijke schikking. Bij het voeren van onderhandelingen en het opstellen van dadingsovereenkomsten ondersteunen wij u.

 

Is een procedure onvermijdelijk, dan staan al onze advocaten klaar om voor alle nationale rechtbanken en arbitragecolleges te procederen. Wij zijn een geduchte maar gerespecteerde tegenstander. Ook tijdens de procedure houden wij uw belangen voor ogen, en zoeken we samen met u naar het meest aangewezen proceduretraject. In het belang van u, onze cliënt.

 

Ons team telt bovendien een erkend bemiddelaar in handelszaken. Als neutraal persoon probeert zij om de dialoog tussen partijen te herstellen, door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

 

Verder worden wij regelmatig gevraagd om als arbiter te zetelen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.