DLPA Advocaten

badge-wit.svg

Arnoud Declerck

Advocaat sinds 1979

badge-zwart.svg

Arnoud Declerck

Advocaat sinds 1979

Arnoud Declerck behaalde in 1979 zijn diploma rechten aan de Universiteit Gent, waarna hij meteen als advocaat actief werd. Hij is tevens stichtend vennoot van het kantoor.

 

Jarenlang al ondersteunt Arnoud ondernemingen en hun actoren bij alle juridische kwesties waarmee zij worden geconfronteerd. Hij bouwde daarin een ruime ervaring op. Ook het mandaat van curator van vennootschappen in faillissement, dat hij ettelijke jaren op zich nam, draagt bij tot zijn gedegen expertise en leidde tot zijn praktisch inzicht in de werking van vennootschappen.

 

Op vandaag is Arnoud vooral actief in de sectoren van het vennootschaps- en handelsrecht, aannemingsrecht en administratief recht. Via een grondige juridische analyse beoogt Arnoud in elk dossier steeds de beste oplossing te bereiken. U kan op Arnoud een beroep doen zowel voor adviesverlening als voor bijstand bij onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

 

Arnoud is lid van de raad van bestuur en van het redactiesecretariaat van de “Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk”, een veelgebruikt naslagwerk met modellen van tal van juridische documenten en overeenkomsten.

 

Talen: NL - FR - EN

Expertise

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

DLPA heeft een ruime ervaring in en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Wij adviseren u in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, bij de redactie van uw statuten en bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

 

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht of overname van een onderneming en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Daarbij kan u rekenen op onze allround kennis en ervaring op alle vlakken van het vennootschapsrecht. Wij ondersteunen u bij voor het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomst niet gerespecteerd wordt.

 

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand.

 

Binnen de schoot van familiebedrijven adviseren wij u onder andere inzake opvolging, deugdelijk bestuur, governance van de familie en conflicten tussen aandeelhouders.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Handelsrecht

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C: aan- en verkoop, huurrecht en handelshuur, aannemingscontracten, management, leasing, financiële contracten, franchising, agentuur, concessie, licentieovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, verkoop van uw handelszaak, algemene aan- of verkoopvoorwaarden, …

 

Het DLPA-team telt vurige pleiters en bekwame onderhandelaars.  Wij staan u met raad en daad bij voor de redactie van contracten. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken of arbitragecolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Maude Mertens

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Privaat bouwrecht en aanneming

DLPA Advocaten adviseert en begeleidt u in alle domeinen van het bouwrecht.Dit doen wij ook in uw relatie met hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars.

 

Wij begeleiden u bij het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen, het bemiddelen bij geschillen en het voeren van procedures, zowel vóór, tijdens als na het uitvoeren van bouwprojecten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Administratief recht, ruimtelijke ordening en milieurecht

DLPA Advocaten ondersteunt ondernemingen, overheidsinstanties en particulieren bij vragen en geschillen binnen het publiek en administratief recht. In het bijzonder zijn wij onderlegd in overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht. Zo kan ons kantoor u bijstaan bij discussies en geschillen over diverse omgevingsvergunningen, bouwmisdrijven, onteigening, onroerend erfgoed, enz.

 

Ons advocatenkantoor heeft binnen deze materie ervaring in het voeren van procedures voor zowel burgerlijke rechtbanken als administratieve rechtscolleges, zoals onder meer de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de provinciale deputaties.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Séverine Vermeire

Tuchtrecht

De gespecialiseerde advocaten van DLPA staan diverse beroepsgroepen, zoals advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren en gerechtsdeurwaarders, bij wanneer zij geconfronteerd worden met mogelijke deontologische problemen en bij hun verdediging voor hun tuchtcolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.