Terug

Expertises:

Het overkomt iedere werkgever wel eens: een werknemer kijkt reikhalzend uit naar een langverwachte vakantie, maar wordt tijdens zijn of haar vakantie ziek. Wat nu? Kan uw werknemer zijn of haar verloren vakantiedagen wegens ziekte alsnog recupereren en opnemen op een later tijdstip?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde de voorbije jaren in verscheidene arresten dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, het recht moet hebben om zijn vakantiedagen alsnog later op te nemen.

Evenwel laat de Belgische vakantiewetgeving dit op heden niet toe. De wet gaat er momenteel van uit dat indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, deze vakantie gewoon doorloopt alsof de betrokken werknemer niet ziek is. De werknemer kan zijn of haar vakantiedagen dus niet naar een later tijdstip verschuiven.

Daarnaast stelt de Belgische vakantiewetgeving momenteel dat een werknemer tijdens het vakantiejaar al zijn vakantiedagen uiterlijk op 31 december van dat jaar moet hebben opgenomen. Indien het voor een werknemer dus onmogelijk is om voor het einde van het jaar zijn of haar vakantie op te nemen (bv. wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid), kunnen er volgens de huidige stand van het recht geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Daar komt weldra verandering in. Recent werd de Belgische regering door de Europese Commissie aangemaand om de vakantiewetgeving aan te passen, zodat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen niet verliest en kan opnemen op een later tijdstip (zelfs na afloop van het vakantiejaar). Ook moet het voortaan toegestaan zijn dat een werknemer, voor wie het om bepaalde redenen onmogelijk was al zijn of haar vakantiedagen in het vakantiejaar op te nemen, deze resterende vakantiedagen ook na dat vakantiejaar alsnog kan opnemen.

Inmiddels werd door de Minister van Werk een voorontwerp van wet tot wijziging van de vakantiewetgeving ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Op 21 december 2021 bereikten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad alvast een akkoord over advies m.b.t. de overdracht van vakantiedagen.

De Nationale Arbeidsraad dringt er in dit advies op aan dat de vooropgestelde wijzigingen aan de vakantiewetgeving uiterlijk op 1 januari 2023 in werking treden. Wij houden u op de hoogte van zodra de wetswijziging effectief wordt.

U kan het advies van de Nationale Arbeidsraad hier consulteren.

Heeft u vragen omtrent de jaarlijkse vakantie van uw werknemers of wenst u advies in deze materie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer