Publicaties

Nieuws

2020

Nieuwsbrief schorsing opzeggingstermijn

Nieuwe wet regelt schorsing van de opzeggingstermijn door corona-werkloosheid

23/06/2020 - Gisteren 22 juni 2020 is in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 juni 2020 gepubliceerd die bepaalt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever w...

Lees meer
Einde tijdelijke opschorting

Einde van de algemene tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen

18/06/2020 - Zoals uiteengezet in een eerder nieuwsbericht, is op vrijdag 24 april 2020 het KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondern...

Lees meer
Nieuwsbrief tijdelijke opschorting

Algemene tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen gedurende de Covid-19 crisis

27/04/2020 - Op vrijdag 24 april 2020 is KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatre...

Lees meer
Nieuwsbrief TW corona

(bijkomende) maatregelen in verband met Covid-19 op de tewerkstelling - update

01/04/2020 - In onze nieuwsbrief van 12.03.2020 hebben wij reeds een (eerste) overzicht gegeven omtrent de (preventie)maatregelen die kunnen of moeten ondernomen w...

Lees meer
Nieuwsbrief overmacht corona

Overmacht door de coronacrisis in contractuele relaties

01/04/2020 - Als een contractspartij haar contractuele verplichting(en) niet nakomt, begaat zij in principe een contractuele wanprestatie waarvoor zij aansprakelij...

Lees meer
Nieuwsbrief steunmaatregelen corona

Financiële steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

01/04/2020 - Zowel de Federale als de Vlaamse regering hebben een aantal financiële steunmaatregelen genomen of in het vooruitzicht gesteld om te voorkomen dat gez...

Lees meer
Nieuwsbrief coronavirus

De impact van het coronavirus op de werkvloer

12/03/2020 - De impact van het coronavirus (COVID-19) is in de afgelopen dagen sterk toegenomen. Wat voor vele ondernemingen aanvankelijk op afstand gebeurde, lijk...

Lees meer
Nieuwsbrief-gdpr

De GDPR en haar toezichthouder: een blaffende hond die niet bijt... of toch?

28/01/2020 - De Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook wel beter gekend als de “GDPR” – heeft reeds heel wat inkt doen vloeien en velen waren sceptisch ove...

Lees meer

2019

Nieuwsbrief-dubbel-bestuursmandaat-kopie

Opgelet met dubbele bestuursmandaten vanaf 1 januari 2020

26/11/2019 - Tijdens onze infosessies over het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hebben wij u reeds geïnformeerd over de ingrijpende wijzigingen ...

Lees meer