Terug

Expertises:

Zoals wij reeds meedeelden in onze nieuwsbrief van 1 april 2020 besliste de federale regering op 20 maart 2020 (met retroactieve werking vanaf 13 maart 2020) tot invoering van een versoepelde regeling inzake tijdelijke werkloosheid. Ingevolge deze maatregel werden alle gevallen van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus (automatisch) t.e.m. 31 augustus 2020 aanvaard als “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”.

Daarnaast werd beslist om alle aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van Covid-19 te vereenvoudigen in de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. De enige formaliteiten die u als werkgever gedurende deze periode diende uit te voeren, was het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangeven bij het sociaal secretariaat (elektronische aangifte ASR scenario 5). Alle andere verplichtingen, zoals de mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA, het afleveren van het C3.2A-formulier en het gebruiken van het validatieboek, vielen weg.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37: nieuwe formaliteit vanaf 13 juli 2020

Het Bijzondere-machtenbesluit van 24 juni 2020 voert met ingang van 13 juli 2020 een nieuwe formaliteit in. Wanneer een werkgever vanaf 13 juli 2020 een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de Covid-19-epidemie invoert of het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen van zijn/haar werknemers verhoogt, is de werkgever verplicht om de werknemers hierover voorafgaandelijk te informeren.

Wanneer?

De melding dient uiterlijk te gebeuren op de dag voorafgaand aan de begindatum van de tijdelijke werkloosheid en in elk geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft. Daarnaast dient de werkgever steeds een nieuwe melding te verrichten wanneer het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen wordt verhoogd of er wordt overgeschakeld van een regeling van gedeeltelijke arbeid naar een volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Wat dient vermeld te worden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum kan gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling tijdelijke werkloosheid overmacht wegens Covid-19, d.i. (op heden) 31 augustus 2020;
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is;
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken;
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Hoe?

De wijze waarop de kennisgeving gebeurt, is vrij te bepalen door de werkgever (brief, e-mail, sms-bericht, WhatsApp-bericht,…). Wij raden in ieder geval aan om een schriftelijk bewijs van de melding bij te houden.

Sanctie?

Indien de werkgever de betrokken werknemers niet voorafgaandelijk informeert over de regeling van tijdelijke werkloosheid, zal hij het gewone loon verschuldigd zijn voor de voorziene tijdelijke werkloosheidsdagen en dit tot wanneer wel aan de meldingsplicht wordt voldaan.

Voor verdere vragen hierover kan u terecht bij Wouter Derveaux, Bram Delbecke en Steven De Meyer

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer