Terug

In het najaar van 2022 werd de wetgeving inzake het re-integratietraject van zieke werknemers en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht aanzienlijk gewijzigd.

Het KB van 11 september 2022, dat inmiddels werd verankerd in de Codex over het Welzijn op het Werk, koppelt voortaan het re-integratietraject volledig los van de procedure wegens medische overmacht. Hierdoor tracht de wetgever met het ‘re-integratietraject 2.0’ des te meer de focus te leggen op de terugkeer van langdurig zieke werknemers naar de werkvloer.

Heeft u vragen omtrent de huidige spelregels inzake re-integratie en medische overmacht? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Wouter Derveaux, Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer