Terug

In het najaar van 2022 werd de wetgeving inzake het re-integratietraject van zieke werknemers en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht aanzienlijk gewijzigd.

Het KB van 11 september 2022, dat inmiddels werd verankerd in de Codex over het Welzijn op het Werk, koppelt voortaan het re-integratietraject volledig los van de procedure wegens medische overmacht. Hierdoor tracht de wetgever met het ‘re-integratietraject 2.0’ des te meer de focus te leggen op de terugkeer van langdurig zieke werknemers naar de werkvloer.

Heeft u vragen omtrent de huidige spelregels inzake re-integratie en medische overmacht? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Wouter Derveaux, Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer