Terug

Bijkomende flitscontroles in de dienstensector

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen, voerden de sociale inspectiediensten in de loop van januari 2021 intensief flitscontroles uit op de naleving van de preventiemaatregelen inzake COVID-19 en het verplichte telewerk bij ondernemingen in de dienstensector.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft intussen op haar website aangekondigd dat de ministers bevoegd voor sociale fraudebestrijding hebben beslist om deze flitscontroles met 1 maand te verlengen. Bijgevolg zullen er ook nog in de maand februari flitscontroles in de dienstensector uitgevoerd worden.

De SIOD heeft een ‘checklist COVID-19’ opgesteld die door de sociaal inspecteurs op het terrein wordt gehanteerd om na te gaan of een werkgever voldoet aan de vereiste preventiemaatregelen inzake COVID-19 en het verplicht telewerk. Deze checklist is online gepubliceerd en is een handig instrument om als werkgever zelf af te toetsen of u voldoet aan de maatregelen.

De checklist kan hier geraadpleegd worden.

Nieuwe nationale CAO m.b.t. telewerk

Voortaan zal ook iedere werkgever verplicht worden om op ondernemingsvlak duidelijke afspraken te maken m.b.t. het verplichte telewerk. De sociale partners hebben in de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR) immers een nationale interprofessionele CAO afgesloten m.b.t. het door de overheid aanbevolen of verplichte telewerk om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

De CAO zal gelden t.e.m. 31 december 2021 en bevat een reeks topics waarover duidelijke afspraken moeten worden gemaakt als de werknemers thuis moeten werken. Het gaat onder meer om afspraken rond arbeidstijd, het behoud van dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden, het ter beschikking stellen van de nodige apparatuur, ondersteuning door de werkgever en de telefoon- en internetkosten. De CAO legt ook de nadruk op het belang van goede preventiemaatregelen en verplicht de werkgever om zijn werknemers te informeren over de preventiemaatregelen die hij neemt tegen de risico’s verbonden aan het telewerk.

De CAO kan u hier raadplegen.

Hebt u vragen omtrent het verplicht telewerk, aarzel dan niet om ons te contacteren.

DELEN:

Recent nieuws

Dag GDPR website

Europese Dag van de Privacy

27/01/2023 - Morgen is het de Europese Dag van de Privacy. Deze dag vindt jaarlijks plaats op 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd onder...

Lees meer
Imprevisie website

De imprevisieleer wettelijk verankerd

17/01/2023 - In het licht van de actuele grondstoffenschaarste, prijsstijgingen en de oorlog in Oekraïne, is het niet onwaarschijnlijk dat u (of uw medecontractant...

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken