Terug

E-commerce is still booming. Iedereen koopt en verkoopt online. De Covid-19-pandemie heeft deze trend alleen maar versterkt: méér dan ooit worden er via het internet producten gekocht en verkocht.

Zit u ook met het idee om een webshop te lanceren voor uw onderneming? Of doorstaat uw webshop nog de actuele juridische toets? Naast de praktische en commerciële aspecten van een webshop, brengt deze online omgeving tevens tal van juridische verplichtingen met zich mee.

Zo heeft u niet enkel de verplichting om een potentiële klant te informeren nog vooraleer hij / zij via uw webshop een bestelling plaatst, maar ook nadien. Deze informatieverplichting is zwaarder en onderhevig aan specifieke sancties indien u aan consumenten producten aanbiedt.

In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van een aantal zaken die u zeker in uw juridisch winkelmandje moet plaatsen.

Goed opgestelde algemene voorwaarden zijn een must

U kan als onderneming grotendeels aan uw informatieverplichtingen voldoen middels goed opgestelde algemene voorwaarden.

Daarnaast vormen deze algemene voorwaarden een handig instrument om uw contractuele rechten en verplichtingen nader vast te leggen. Hierbij valt te denken aan uw aansprakelijkheid, betalingstermijnen, bevoegde rechtbank in geval van een geschil…

Verder garanderen correct opgestelde algemene voorwaarden dat u onbetaalde facturen met succes kan invorderen. In het bijzonder in relaties met consumenten moet u ervoor zorgen dat uw algemene voorwaarden in een correct schadebeding en verwijlinteresten voorzien binnen de nieuwe wettelijke grenzen.

Algemene voorwaarden zijn echter slechts nuttig indien de klant erdoor gebonden is. Dit vereist (i) dat de klant voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid tot kennisname heeft gehad van de algemene voorwaarden en (ii) dat de klant deze aanvaard heeft vóór het sluiten van de overeenkomst.

Praktisch maakt u best gebruik van algemene voorwaarden die de klant moet door “scrollen” gecombineerd met een aan te vinken vakje waarin de klant verklaart de voorwaarden te hebben gelezen én aanvaard. Deze methode heet clickwrap en is juridisch het meest waterdicht.

De verwerking van persoonsgegevens vereist een privacyverklaring

Indien een klant een product via uw webshop koopt, zal uw onderneming tal van persoonsgegevens verwerken teneinde de gekochte producten te kunnen leveren. Hierbij valt te denken aan de naam en voornaam, het adres, de gegevens van het gebruikte betaalinstrument…

Uw onderneming is bijgevolg een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens in de zin van de AVG (GDPR). Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee.

Naast het naleven van een aantal specifieke regels inzake de verwerking van persoonsgegevens, moet u een privacyverklaring (privacy policy) opmaken en ter beschikking stellen op uw webshop. Deze verklaring laat klanten toe kennis te nemen van welke persoonsgegevens verwerkt worden, op welke manier, door wie, voor welke doeleinden en voor hoelang de gegevens bewaard blijven. Tevens moet de klant via de privacyverklaring worden ingelicht over diens rechten, o.a. het recht op informatie, op toegang, op verbetering, op verzet, om vergeten te worden…

Het is aangeraden de privacy verklaring voor “gelezen en akkoord” te laten aanvinken en dit middels een ander vakje dan dat voor de kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Vergeet de cookies niet

Uw webshop zal wellicht gebruik maken van cookies. Cookies zijn informatiebestanden die via uw webshop op de toestellen van bezoekers worden geïnstalleerd om bepaalde gegevens over de bezoekers van de website op te slaan.

Er zijn enerzijds “de functionele cookies”. Deze zijn vereist opdat de webshop zal kunnen functioneren. Er zijn anderzijds “de niet-functionele cookies” (analytische en tracking cookies). Voor deze laatste categorie is een (uitdrukkelijk) voorafgaande toestemming van de bezoeker vereist. Opnieuw wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een door de bezoeker aan te vinken vakje op het ogenblik dat de website wordt bezocht. Bijvoorbeeld door middel van een pop-up venster.

Er is in ieder geval een cookieverklaring of cookie policy vereist waarin informatie wordt verschaft over het doel van de cookies, de soorten verzamelde informatie, de bewaartijd en hoe de bezoeker de verzamelde informatie kan laten verwijderen. Bij voorkeur wordt een hyperlink naar de verklaring opgenomen in het voormelde pop-up venster.

Vraag een kwaliteitslabel aan voor uw webshop

Om potentiële klanten meer vertrouwen te geven in de betrouwbaarheid van uw webshop kan u een kwaliteitslabel aanvragen. Hiermee geeft u een signaal aan potentiële klanten dat er zonder zorgen bestellingen geplaatst kunnen worden.

Wenst u een omstandig advies en bijstand bij de opmaak van de nodige juridische documenten voor uw webshop? Aarzel niet om Emily Van Damme of Maarten Windels te contacteren.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer