Terug

In de private sector is er – in tegenstelling tot de publieke sector – geen wettelijke regeling die het in het algemeen mogelijk maakt voor ondernemingen om tijdens de uitvoering van een overeenkomst de afgesproken prijzen te verhogen ingevolge een prijsstijging van materialen of grondstoffen.

Indien u dus zelf geen contractuele afspraken heeft gemaakt omtrent prijsstijgingen van materialen, is het in principe niet mogelijk om uw prijzen zomaar te verhogen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Het spreekt voor zich dat u zich in dat geval in een uiterst precaire situatie bevindt, zeker als uw leverancier, op grond van zijn contractvoorwaarden, wel in staat zou zijn om prijsstijgingen aan u door te rekenen.

U kan hierop anticiperen door het voorzien van een contractuele clausule in uw algemene voorwaarden of contract, op basis waarvan het u als aannemer of verkoper is toegelaten een prijsherziening door te voeren. Hierbij is het wel van belang dat u duidelijk specifieert op welke manier u de prijzen zal herzien en omwille van welke reden (bijvoorbeeld wegens een stijging van de prijzen van grondstoffen). Ook gelden er andere regels ten aanzien van consumenten (B2C) dan ten aanzien van ondernemingen (B2B).

Als u zelf te maken krijgt met een vraag tot prijsherziening, moet alleszins worden nagegaan of de aannemer of leverancier daarop wel aanspraak kan maken.

Twijfelt u of u over de nodige contractuele garanties beschikt? Zijn uw contractuele bepalingen wel juridisch afdwingbaar? Wordt u geconfronteerd met een aannemer of leverancier die prijsstijgingen aan u wil doorrekenen? Wij bekijken uw algemene contractvoorwaarden en helpen u bij de moeilijkheden die u tijdens de uitvoering van de overeenkomst ondervindt.

DELEN:

Recent nieuws

Flitscontroles februari website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: transportsector

01/02/2023 - Bent u als ondernemer actief in de transportsector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand februari ligt de focus van de sociale i...

Lees meer
Sancties website

Eerste hulp bij wanprestaties: de belangrijkste nieuwigheden onder de mogelijke sancties

31/01/2023 - Vroeg of laat wordt u mogelijk geconfronteerd met een medecontractant die zijn verbintenissen niet nakomt. Of misschien werd u zelf al een contractuel...

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken