Terug

In de private sector is er – in tegenstelling tot de publieke sector – geen wettelijke regeling die het in het algemeen mogelijk maakt voor ondernemingen om tijdens de uitvoering van een overeenkomst de afgesproken prijzen te verhogen ingevolge een prijsstijging van materialen of grondstoffen.

Indien u dus zelf geen contractuele afspraken heeft gemaakt omtrent prijsstijgingen van materialen, is het in principe niet mogelijk om uw prijzen zomaar te verhogen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Het spreekt voor zich dat u zich in dat geval in een uiterst precaire situatie bevindt, zeker als uw leverancier, op grond van zijn contractvoorwaarden, wel in staat zou zijn om prijsstijgingen aan u door te rekenen.

U kan hierop anticiperen door het voorzien van een contractuele clausule in uw algemene voorwaarden of contract, op basis waarvan het u als aannemer of verkoper is toegelaten een prijsherziening door te voeren. Hierbij is het wel van belang dat u duidelijk specifieert op welke manier u de prijzen zal herzien en omwille van welke reden (bijvoorbeeld wegens een stijging van de prijzen van grondstoffen). Ook gelden er andere regels ten aanzien van consumenten (B2C) dan ten aanzien van ondernemingen (B2B).

Als u zelf te maken krijgt met een vraag tot prijsherziening, moet alleszins worden nagegaan of de aannemer of leverancier daarop wel aanspraak kan maken.

Twijfelt u of u over de nodige contractuele garanties beschikt? Zijn uw contractuele bepalingen wel juridisch afdwingbaar? Wordt u geconfronteerd met een aannemer of leverancier die prijsstijgingen aan u wil doorrekenen? Wij bekijken uw algemene contractvoorwaarden en helpen u bij de moeilijkheden die u tijdens de uitvoering van de overeenkomst ondervindt.

DELEN:

Recent nieuws

Opzegtermijn

Ontslagbrief zal in de toekomst één dag eerder aangetekend verstuurd moeten worden

30/08/2022 - In onze bijdrage over ‘de opzegging en verbreking van de arbeidsovereenkomst’ kon u lezen dat de opzegtermijn (gegeven door de werkgever) uitwerking h...

Lees meer
Accountant

Rechtbank weerhoudt aansprakelijkheid van de accountant wegens een kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen

11/08/2022 - Recente rechtspraak stelt de accountant die het financieel plan opstelde mee aansprakelijk voor de onderkapitalisatie van een onderneming die failliet...

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken