Terug

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle rechtspersonen opgericht vóór 1 mei 2019 hun statuten in overeenstemming hebben gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”).

Deze verplichte statutenwijziging is de uitgelezen kans om gebruik te maken van de vele keuzemogelijkheden die het WVV biedt. Zo voorziet de wetgever in de versoepeling van de overdracht van aandelen in een BV, is er keuze tussen verschillende bestuursvormen, kan er voor schriftelijke besluitvorming worden gekozen, etc… Het is bijgevolg mogelijk om uw statuten op maat van uw onderneming te laten opmaken.

Sanctie?

In geval van niet-tijdige statutenwijziging riskeren de bestuurders persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade geleden door de rechtspersoon of door derden. Het is dan ook aangewezen om tijdig actie te ondernemen.

Aanwezigheid bij notaris vereist?

Voor het overgrote deel van de vennootschapsvormen zal de aanpassing van de statuten een notariële akte vereisen, en zal u dus een beroep moeten doen op een notaris. Tegenwoordig kan u zich wel als aandeelhouder laten vertegenwoordigen via een volmacht, waardoor u bij het verlijden van de akte niet aanwezig hoeft te zijn. Dit kan het proces iets eenvoudiger kan maken.

Wenst u begeleiding bij de opmaak van uw (nieuwe) statuten, aarzel niet om Trees Vuylsteke, Maude Mertens of Klaas Vanneste te contacteren

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer