Terug

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle rechtspersonen opgericht vóór 1 mei 2019 hun statuten in overeenstemming hebben gebracht met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”).

Deze verplichte statutenwijziging is de uitgelezen kans om gebruik te maken van de vele keuzemogelijkheden die het WVV biedt. Zo voorziet de wetgever in de versoepeling van de overdracht van aandelen in een BV, is er keuze tussen verschillende bestuursvormen, kan er voor schriftelijke besluitvorming worden gekozen, etc… Het is bijgevolg mogelijk om uw statuten op maat van uw onderneming te laten opmaken.

Sanctie?

In geval van niet-tijdige statutenwijziging riskeren de bestuurders persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade geleden door de rechtspersoon of door derden. Het is dan ook aangewezen om tijdig actie te ondernemen.

Aanwezigheid bij notaris vereist?

Voor het overgrote deel van de vennootschapsvormen zal de aanpassing van de statuten een notariële akte vereisen, en zal u dus een beroep moeten doen op een notaris. Tegenwoordig kan u zich wel als aandeelhouder laten vertegenwoordigen via een volmacht, waardoor u bij het verlijden van de akte niet aanwezig hoeft te zijn. Dit kan het proces iets eenvoudiger kan maken.

Wenst u begeleiding bij de opmaak van uw (nieuwe) statuten, aarzel niet om Trees Vuylsteke, Maude Mertens of Klaas Vanneste te contacteren

DELEN:

Recent nieuws

Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer
Wijzigingen opzeggingstermijnen HR arbeidsrecht ontslag advocaat kortrijk Linkedin

Belangrijke wijzigingen inzake opzeggingstermijnen sinds 28 oktober 2023

06/11/2023 - Met de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut zijn op 28 oktober 2023 twee belangrijke wetswijzigingen in werking getreden met...

Lees meer