Terug

De NV wordt traditioneel gezien als dé vennootschapsvorm voor ondernemingen met een zekere omvang die gericht is op het aantrekken van kapitaal. De belangrijkste aandachtspunten bij een NV voor een (startende) ondernemer zijn de volgende:

  • de oprichting van een NV vereist een bezoek aan de notaris;
  • sinds 1 mei 2020 kan een NV door één persoon worden opgericht;
  • als oprichter verbindt u zich tot een inbreng van een kapitaal van minstens 61.500,00 EUR, een bedrag dat op datum van oprichting integraal gestort moet worden op een rekening op naam van de vennootschap in oprichting;
  • u kan geen inbreng doen van nijverheid, dit wil zeggen dat u uw arbeid of diensten als oprichter niet kan inbrengen in de vennootschap in ruil voor aandelen;
  • de aandelen van de NV zijn in principe vrij overdraagbaar;
  • u kan spelen met de stemrechten verbonden aan de aandelen. Zo zijn aandelen zonder stemrecht, met één stem of met meerdere stemmen mogelijk. Bovendien kunnen er ook winstbewijzen, obligaties en diverse andere soorten effecten worden uitgegeven;
  • de NV kan (beurs)genoteerd worden;
  • het bestuur van de vennootschap kan op 3 manieren worden georganiseerd, de ene structuur al wat zwaarder dan de andere: (i) een collegiale raad van bestuur van minstens 3 (soms 2) bestuurders, (ii) één bestuurder en (iii) een duaal bestuur met enerzijds een directieraad van minstens 3 leden en anderzijds een raad van toezicht van minstens 3 leden;
  • de aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn of haar inbreng. De oprichter van de NV is dan weer wel onderworpen aan de “oprichtersaansprakelijkheid”, dit betreft onder meer de situatie waarin de vennootschap failliet wordt verklaard binnen 3 jaar na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Deze oprichtersaansprakelijkheid is onderworpen aan diverse voorwaarden;
  • er dient een dubbele boekhouding te worden gevoerd én de jaarrekening van de vennootschap is voor het publiek raadpleegbaar via de balanscentrale van de Nationale Bank van België.

Kortom, de naamloze vennootschap vereist een belangrijke financiële inspanning van de oprichters/aandeelhouders en is meer geschikt voor middelgrote tot grote structuren.

Wenst u meer te weten over de naamloze vennootschap of advies over welke vennootschapsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming, neem dan contact op met Trees Vuylsteke, Maude Mertens of Klaas Vanneste die hun kennis en ervaring graag voor u inzetten.

DELEN:

Recent nieuws

Video bemiddeling website

Bemiddeling

10/10/2022 - Bemiddeling is een alternatieve manier om geschillen op te lossen. Deze werkwijze is minder bekend maar biedt nochtans veel voordelen. In het kader va...

Lees meer
Opzegtermijn

Ontslagbrief zal in de toekomst één dag eerder aangetekend verstuurd moeten worden

30/08/2022 - In onze bijdrage over ‘de opzegging en verbreking van de arbeidsovereenkomst’ kon u lezen dat de opzegtermijn (gegeven door de werkgever) uitwerking h...

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken