Terug

De maatschap is al jaren een bekend vehikel in het kader van familiale vermogens- en successieplanning. De maatschap biedt echter ook opportuniteiten voor professionele samenwerkingsvormen. De belangrijkste aandachtspunten bij een maatschap voor een (startende) ondernemer zijn de volgende:

 • de maatschap moet worden opgericht met ten minste twee vennoten;
 • de maatschap kan onderhands worden opgericht. Er is dan ook geen tussenkomst van de notaris nodig;
 • voor de oprichting van de maatschap is geen minimumkapitaal of een financieel plan vereist;
 • de maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid;
 • de maatschap kan “stil” zijn. Dit zal geval zijn wanneer de maatschap bestuurd wordt door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam. De zaakvoerder die de stille maatschap bestuurt, treedt op in eigen naam en maakt verder geen melding van de andere (stille) vennoten;
 • de vennoten van de maatschap zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de maatschap. Bij een stille maatschap is de aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt tot hun inbreng;
 • de inbrengen van de vennoten vormen het vermogen van de maatschap. Het maatschapsvermogen is de onverdeelde eigendom van de leden van de maatschap. Schuldeisers van de maatschap kunnen zich verhalen op het vermogen van de maatschap en het persoonlijke vermogen van de vennoten;
 • de maatschap wordt in principe opgericht voor onbepaalde duur. De maatschap kan ook "tijdelijk" zijn. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een maatschap wordt opgericht voor een welbepaalde verrichting (project, samenwerking, enz.). Sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is immers niet langer sprake van de tijdelijke handelsvennootschap. De tijdelijke maatschap is hiervoor het passende alternatief;
 • de aandelen van een maatschap zijn in principe niet overdraagbaar. De maatschapsovereenkomst kan hier wel van afwijken;
 • de maatschap kan bestuurd worden door vennoten of door zaakvoerders die dan het bestuursorgaan vormen;
 • net zoals de andere vennootschapsvormen dient de maatschap een boekhouding te voeren. Voor maatschappen die aan de voorwaarden voldoen staat een vereenvoudigde boekhouding. Maatschappen zijn evenwel niet verplicht om de jaarrekening te publiceren.

Wenst u meer te weten over de maatschap of advies over welke vennootschapsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming, neem dan contact op met Trees Vuylsteke, Maude Mertens of Klaas Vanneste die hun kennis en ervaring graag voor u inzetten.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer